คำว่า ' Kaiser ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จักรพรรดิซีซาร์
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : อดีตจักรพรรดิเยอรมันและออสเตรีย
คำที่คล้ายกัน : Caesar


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The ancient title of emperors of Germany assumed by King William of Prussia when crowned sovereign of the new German empire in 1871.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z