คำว่า ' Kaiser ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จักรพรรดิซีซาร์
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : อดีตจักรพรรดิเยอรมันและออสเตรีย
คำที่คล้ายกัน : Caesar
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z