คำว่า ' K ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หนึ่งพัน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : (มักใช้กับจำนวนเงิน)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z