คำว่า ' K ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หนึ่งพัน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : (มักใช้กับจำนวนเงิน)


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z