คำว่า ' K ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตัวย่อขององศาเคลวิน
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z