คำว่า ' juxtapose ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า นำมาวางข้างๆกันเพื่อเปรียบเทียบ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : นำมาวางติดกันเพื่อเทียบเคียง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z