คำว่า ' join up ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เข้าร่วมเป็นทหาร
คำที่คล้ายกัน : enlist; enrol
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z