คำว่า ' Jack the Lad ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หนุ่มเสเพล (แสลง)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : หนุ่มเจ้าสำราญ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z