คำว่า ' jack in ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เลิกทำ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : หยุดทำ
คำที่คล้ายกัน : pack in; give up; stop
คำตรงกันข้าม : continue; maintain
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z