คำว่า ' jab ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แทง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : จิ้ม, ทิ่มแทง, กระทุ้ง, แหย่
คำที่คล้ายกัน : stab; poke; thrust
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z