คำว่า ' jab ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ต่อยอย่างรวดเร็ว
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ชก
คำที่คล้ายกัน : punch


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. t.] To thrust; to stab; to punch. See Job, v. t.
[n.] A thrust or stab.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z