คำว่า ' jab ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การแทง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การทิ่มแทง, การกระทุ้ง
คำที่คล้ายกัน : poke; thrust
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z