คำว่า ' load up ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ใส่ข้อมูล
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เติมข้อมูล
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z