คำว่า ' lift down ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทำให้ต่ำลง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ยกลง, เอาลงมา
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z