คำว่า ' absorb into ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รวมเข้าเป็น
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ทำให้กลมกลืน, ผสมเข้าเป็น
คำที่คล้ายกัน : assimilate into
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z