คำว่า ' absolve of ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ยกโทษให้
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z