คำว่า ' lash into ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ยั่วโมโห
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ยั่วให้โกรธ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z