คำว่า ' land upon ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ว่ากล่าว, จับผิด
คำที่คล้ายกัน : tell off
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z