คำว่า ' A penny saved is a penny earned. ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เงินที่ได้จากการเก็บออมมีค่าเท่ากับที่ได้จากการทำงาน


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z