คำว่า ' A penny for your thoughts. ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ฉันดีใจที่คุณคิดอย่างนั้น
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z