คำว่า ' a lot of water has passed under the bridge ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z