คำว่า ' A little knowledge is a dangerous thing. ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความรู้หากน้อยไปสามารถนำไปสู่หายนะ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z