คำว่า ' A little bird told me. ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รู้มาจากแหล่งข้อมูลลับๆ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : มีพรายกระซิบ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z