คำว่า ' A friend in need is a friend indeed. ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เพื่อนแท้คือเพื่อนสามารถช่วยเหลือได้ในยามยาก


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z