คำว่า ' A fool and his money are soon parted. ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนโง่ใช้เงิน ในที่สุดก็หมด (ใช้เมื่อต้องสูญเงินจำนวนมากเพราะการตัดสินใจไม่ดี)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ให้คนโง่ใช้เงินในไม่ช้าก็หมด
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z