คำว่า ' A bird in the hand is worth two in the bush. ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สิ่งที่มีอยู่แล้วดีกว่าที่อยากได้


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z