คำว่า ' A bird in the hand is worth two in the bush. ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สิ่งที่มีอยู่แล้วดีกว่าที่อยากได้
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z