คำว่า ' keep up appearances ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แสร้งทำ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เสเเสร้ง, แกล้งทำ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z