คำว่า ' keep count of ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สามารถจดจำได้
คำที่คล้ายกัน : lose of
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z