คำว่า ' keel over ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ล้มลง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สูญเสียการทรงตัว
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z