คำว่า ' keel over ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า (เรือ) เอียง (ก่อนจม)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คว่ำ
คำที่คล้ายกัน : cant over; heel over
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z