คำว่า ' jack up ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จัดการทุกสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เตรียมพร้อม


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z