คำว่า ' jack in ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อัดเข้าไป
คำที่คล้ายกัน : pack in


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z