คำว่า ' jab out ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทิ่มออกไป
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : กระทุ้ง, แหย่
คำที่คล้ายกัน : poke out
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z