คำว่า ' jab into ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จิ้มเข้าไปใน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ทิ่มเข้าไป
คำที่คล้ายกัน : poke into; stick into
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z