คำว่า ' (as) quiet as the grave ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เงียบมาก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : วังเวง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z