คำว่า ' invincible ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งไม่อาจเอาชนะได้
คำที่คล้ายกัน : unbeatable; unconquerable
คำตรงกันข้าม : conquerable
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z