คำว่า ' invincible ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งไม่อาจเอาชนะได้
คำที่คล้ายกัน : unbeatable; unconquerable
คำตรงกันข้าม : conquerable


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Incapable of being conquered, overcome, or subdued; unconquerable; insuperable; as, an invincible army, or obstacle.




แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z