คำว่า ' insolvent ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งล้มละลาย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Not solvent; not having sufficient estate to pay one's debts; unable to pay one's debts as they fall due, in the ordinary course of trade and business; as, in insolvent debtor.
[a.] Not sufficient to pay all the debts of the owner; as, an insolvent estate.
[a.] Relating to persons unable to pay their debts.
[n.] One who is insolvent; as insolvent debtor; -- in England, before 1861, especially applied to persons not traders.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z