คำว่า ' insolvent ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งล้มละลาย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z