คำว่า ' inhospitable ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซึ่งไม่เอื้ออำนวย
คำที่คล้ายกัน : harsh; uninhabitable; desolate


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z