คำว่า ' ingather ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รวมตัวกัน (วรรณคดี)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ชุมนุมกัน
คำที่คล้ายกัน : converge; assemble
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z