คำว่า ' influence ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อำนาจ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : อิทธิพล, การบังคับควบคุม
คำที่คล้ายกัน : authority; power; domination
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z