คำว่า ' awake ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตื่น
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซึ่งยังไม่หลับ
คำที่คล้ายกัน : waking; consious
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z