คำว่า ' impeller ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ส่วนที่หมุนได้ของเครื่องสูบน้ำหรือระหัดวิดน้ำ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z