คำว่า ' I'd ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ I would หรือ I should
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z