คำว่า ' ice ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ไอศรีม
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ไอติม
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z