คำว่า ' ice ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ใส่ก้อนน้ำแข็งในเครื่องดื่ม


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z