คำว่า ' ice ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลานน้ำแข็ง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ลานเสก็ตน้ำแข็ง, พื้นน้ำแข็ง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z