คำว่า ' ice ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โรยหน้า (ขนมเค้ก) ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง
คำที่คล้ายกัน : coat; glaze; trim


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Water or other fluid frozen or reduced to the solid state by cold; frozen water. It is a white or transparent colorless substance, crystalline, brittle, and viscoidal. Its specific gravity (0.92, that of water at 4¡ C. being 1.0) being less than that of water, ice floats.
[n.] Concreted sugar.
[n.] Water, cream, custard, etc., sweetened, flavored, and artificially frozen.
[n.] Any substance having the appearance of ice; as, camphor ice.
[v. t.] To cover with ice; to convert into ice, or into something resembling ice.
[v. t.] To cover with icing, or frosting made of sugar and milk or white of egg; to frost, as cakes, tarts, etc.
[v. t.] To chill or cool, as with ice; to freeze.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z