คำว่า ' ibidem ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ในที่เดียวกัน (อ้างถึงหนังสือ บท หรือหน้าหนังสือที่อ้างไปแล้ว)


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[adv.] In the same place; -- abbreviated ibid. or ib.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z