คำว่า ' ibid. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ในที่เดียวกัน (คำย่อจากภาษาละติน ibidem)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z