คำว่า ' i.e. ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า นั่นคือ (คำย่อจากภาษาละติน id est)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : กล่าวคือ, คือ
คำที่คล้ายกัน : that is to say
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z