คำว่า ' I ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เสียงสระในภาษาอังกฤษ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z