คำว่า ' I ' ( PRON )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[] In our old authors, I was often used for ay (or aye), yes, which is pronounced nearly like it.
[] As a numeral, I stands for 1, II for 2, etc.
[object.] The nominative case of the pronoun of the first person; the word with which a speaker or writer denotes himself.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z