คำว่า ' I ' ( PRON )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z